Synlige rester af Sikringsstilling Nord

Der findes en del synlige rester af Sikringsstilling Nord. Nogle er helt eller delvis sprængt, andre er intakte.

Rester af Sikringsstilling Nord, vejvisning i terræn

Vejvisning i terræn

Fælles for dem er de er synlige og tilgængelige.
Der er opsat små skilte der viser vej i omgivelserne.
Du kan evt bruge denne sides Google Map til at planlægge turen.

I sagens natur er anlæggene bygget lavt og skjult, og sådan er de stadig. Andre, f.eks. ovservationsbunkere, ligger ofte højt i terrænet og er dermed temmelig synlige.

Der er etableret trampestier til anlæggene; men husk du er på privat område, så vis hensyn.

Se hele stillingen på Google maps

De synlige rester af Sikringsstilling Nord:

 

Andholm,  3 intakte bunkere fra batteri samt hul til brisk    Kort

Allerup Krat, Allerupvej, Allerup. Sprængt batteri med mange rester    Kort

Allerup Krat, Allerupvej, Allerup. Intakt flankeringsbunker     Kort

Arrild ferieby, intakt mandskabsbunker     Kort

Arild Præsteskov, Rugbjergvej, Toftlund, sprængt batteri     Kort

Arrild Nord, Skikild Bjergvej, Toftlund, intakt flankeringsbunker     Kort

Bevtoft, Pionerbroen, Pionervej, Bevtoft, intakt og i brug     Kort

Drengsted, Drengstedvej, Skærbæk, 2 delvis sprængte ammunitionsbunkere fra batteri     Kort

Gammelskov, Østergaardvej, Agerskov, Sprængt batteri     Kort

Gasse Høje,  Aabenraavej. Øster Gasse,  intakt maskingeværbunker     Kort

Hoptrup, 3 intakte bunkere, observations-,  flankerings- og mandskabsbunker     Kort

Gl. Torsbjerg, Thorsbjergvej, Vojens intakt flankeringsbunker og mandskabsrum     Kort

Hyrup Skov, Hyrup Skovvej, Toftlund, sprængt batteri og sprængte bunkere     Kort

Kalby Plantage, Rømøvej/Brøns Møllevej, Skærbæk, 3 intakte bunkere og tømmerrum     Kort alle tre

Vojens, Langdyssevej, intakt observationsbunker     Kort

Lerskov Plantage, Tingvej, Rødekro, sprængt batteri     Kort

Løgumkloster, Krigsfangevej, krigsfangegravene     Kort

Mjolden (Ottersbøl), Randrupvej, Skærbæk, sprængt batteri næsten uden spor     Kort

Pothøj, Lille Vedbølvej, Vojens   intakt flankerings- og observationsbunker     Kort

Rugbjerg plantage, Foldingbrovej, Rødekro, sprængt batteri     Kort

Skovby, Skovbyvej, Vojens, intakte mandskabs- og ammunitionsrum fra batteri     Kort

Store Borgbjerg, Venbjergvej, Røde Kro, intakt stor observationsbunker     Kort

Strandelhjørn, Tyrholmvej, Vojens, isprængt batteri, 2 intakte bunkere.     Kort

Torsbjerg, Vojensvej, Vojens, Sprængt batteri     Kort

Toftlund, intakt flankeringsbunker og mandskabsrum     Kort

Vedbøl, Gammel Skovbyvej, Vojens, intakt mandskabsbunker     Kort

Vedsted, Lille Vedbølvej, Vojens, intakt flankeringsbunker     Kort

Venbjerg, Venbjergvej, Rødekro, intakt lille observationsbunker     Kort

Tønder, Zeppelinbasen     Kort

Øster Gasse, Aabenraavej, Skærbæk, intakt ammunitionsbunker fra batteri     Kort

Aarøsund, 300 metersyd for havnen i Aarøsund, intakt kystbatteri     Kort

.