Sikringsstillingens andre batterier

Sikringsstillingens andre batterier udgjordes af forskellige andre kanonbatterier der ikke som sådan var en del af sikringsstillingen. De havde dog betydning for forsvaret af området, og dermed også sikringsstillingen.

Batteriet Ullerupvej:
Sikri8ngsstillibngens andre batterier, 88 mm. FLAK kanon

88 mm. FLAK kanon

2 kanoners FLAK batteri (FLAK=Flug Abwehr Kanone) hørende under Tønderbasen (Zeppelin-base) Et tømmerrum var indrettet i en gravhøj, med indgang fra henholdsvis øst og vest.
På væggene i rum og gange var opsat hylder, hvorpå de 1800 stk. ammunition der hørte til batteriet var placeret.
Batteriet havde en enkelt mulighed for at komme i kamp. Det blev alarmeret da Englænderne bombede Tønderbasen (historiens første luftangreb fra et hangarskib)  i 1918. Men batteriet nåede ikke at deltage. Mandskabet var katolikker, havde holdt helgenfest og ingen tog telefonen da batteriet blev forsøgt alarmeret.          

Kystbatteriet i Aarøsund:
Sikringsstillingens andre batterier, Aarøsund kystbatteri, ildlederbunkeren

Kommandobunkeren


Dette batteri var underlagt Marinestation Aarøsund. Det hører til blandt stillingens andre batterier, men kødes ofte sammen med Sikringsstillingen.  
Batteriets hovedopgave var nogle minefelter i Lillebælt. Batteriet havde 4 stk. 10,5 cm. kanoner placeret bag jordvolde. Midt i batteriet stod kommandostationen og et stort ammunitionsmagasin var bygget ind i skrænten bag batteriet. 
Ildlederstationen styrede også batteriet Aarø.


Batteriet Aarø:

Batteri under Marinestation Aarøsund.
Et af marinens hestetrukne 15 cm haubitsbatterier har  været opstillet her i en periode.
I 1918 kom 4 stk. 10,5 cm kanoner der dog ikke nåede at blive opstillet. Mod nord stod en meget moderne ildlederstation med kraftig projektør. Herfra kunne både batteri 1 og batteri 2 styres direkte pr. telefon.

Batteriet Stevelt

 Endnu et batteri under Marinestation Aarøsund. Det var formentlig et hestetrukkent 15 cm. haubitsbatteri på 3 pjecer. Det var under udvidelse til i alt 6 pjecer. Opgaven var beskyttelse af minefelter og indsejlingen til Haderslev Fjord.

Batteriet Tved:

 Flak-batteri under luftskibsbasen i Tønder. Bestykning ukendt.

Batteriet Abild:

 FLAK-batteri under luftskibsbasen i Tønder. Bestykning ukendt. 

Batteriet Hømlund:

Afmærket standplads ved tre gravhøje syd for vejen Spandet-Ribe, ca. 500 m. fra den daværende danske grænse. Opgaven var formentlig at beskyde vejen mod Ribe.

Sikringsstillingens andre batterier har formentlig omfatte flere der ikke er kendt.