Batteriet i Gammelskov (BA18)

Batteriet i Gammelskov  var som det eneste af de svære batterier bestykket med to 24 cm. marinekanoner i  pansertårne. De havde en rækkevidde på 16.5 kilometer og en granatvægt på 160-190 kilo.

Med sin 250 m. lange batterigrav var Gammelskov stillingens største enkeltanlæg.

Batteriet i Gammelskov, magasin og batterigrav

Magasin og batterigrav

Der var to anlæg i batteriet der aldrig blev færdige. Man manglede plads til mandskabet, hvorfor ladningsmagasinerne i begyndelsen blev brugt til underbringelse. Dette var ikke formål tjenligt, hvorfor man påbegyndte opførelsen af 2 mandskabsrum der dog aldrig blev færdige.

Batteriet i Gammelskov En af kanonerne i batteriet

Kanon Gammelskov Batteri

Militærbanen udmærker sig også ved sin størrelse, idet den var delt i to. Et der formentlig blev brugt ved montagen, medens det andet formentlig blev brugt til fremføring af ammunition.

Også i dette batteri har der været foretaget store  afvandingsarbejder.


Batteriet i Gammelskov 2009 og 2019