Batteriet i Gammelskov (BA18)

Batteriet i Gammelskov  var som det eneste af de svære batterier bestykket med to 24 cm. marinekanoner i pansertårne. De havde en rækkevidde på 16.5 kilometer og en granatvægt på 160-190 kilo.

Med sin 250 m. lange batterigrav var batteriet i Gammelskov stillingens største enkeltanlæg.

Batteriet i Gammelskov, magasin og batterigrav

Magasin og batterigrav

Der var to anlæg i batteriet der aldrig blev færdige. Man manglede plads til mandskabet, hvorfor ladningsmagasinerne i begyndelsen blev brugt til underbringelse. Dette var ikke formål tjenligt, hvorfor man påbegyndte opførelsen af 2 mandskabsrum der dog aldrig blev færdige.

Batteriet i Gammelskov En af kanonerne i batteriet

Kanon Gammelskov Batteri

Militærbanen udmærker sig også ved sin størrelse, idet den var delt i to. Et der formentlig blev brugt ved montagen, medens det andet formentlig blev brugt til fremføring af ammunition.

Også i dette batteri har der været foretaget store  afvandingsarbejder.

Mogens Scott Hansen model af Gammelskov Batteri

Model af Gammelskov batteri

 

 

 

 

 

 


De sprængte rester af Gammelskov Batteri 2013 og 2019
Numrene i undertekst refererer til numrene på billedet af modellen