Rapport om Hornbæk

I forbindelse med besigtigelsen af besigtigelse af de efterladte tyske anlæg ved Øresund i 1946, fremkom også en rapport om Hornbæk.

Rapport om Hornbæk. Lomholdskanon på brisk

Lomholdtkanon i Hornbæk

Umiddelbart efter befrielsen nedsatte Krigsministeriet og Marineministeriet en kommission, som skulle besigtige de  kystbefæstningsanlæg, som den tyske værnemagt  havde anlagt i Danmark under besættelsen.

Formålet var at vinde erfaringer til opbygningen af det nye danske kystbefæstning og komme med forslag til dets indretning.  Kommissionen afleverede sin afsluttende rappor 13. september 1946.

I rapporten indgik som bilag en oversigt med beskrivelse af 79 batterier.  Listen er stort set komplet og beskrivelserne meget præcise.
 Herunder uddrag af listen med de nordlige anlæg mod Øresund med bl.a. rapport om Hornbæk

 Af de tyske kystanlæg var det udover Bangsbo Fort kun Hornbæk Batteri dansk forsvar ønskede at benytte efter krigen.  

 

Besigtigelse:

Artilleriskydeskolen.

København, den 13/9 1945.Til Generalkommandoen. Med Henhold til Generalkommandoens skrivelse K.2776 af 2/7 1945 har undertegnede Skolechef (H. Roldsted) ledsaget af kaptajnerne K.M.S. Prebensen og H.P.H. Eggers samt Feltingeniør P. Owner-Petersen i Dagene 6/7 – 25/7 1945 foretaget en Tjenesterejse for at besigtige tysk Artillerimateriel i Jylland. Nedenfor skal redegøres for Rejsens Forløb og de Indvundne Erfaringer.

 Nr. 73.

Dansk Bet.: Spodsbjerg 
Tysk Bet.: Spodsbjerg
Tysk Organisation: 8/508 M A A
Beliggenhed:
Paa Bakken N. for Spodsbjerg Fyr, bag det gamle Batteri.
Artilleri. 
4 Stk. 12,7 cm S K c/34 in. 12,7 cm. M L P c/34 paa aaben Brisk med Sløringsparaply.
Batteriet med Skyts og Placementer af Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Tømmer og Beton. Ildlederstationen var i
det danske   Batteri. Mandskabsrum af Tømmer med Jorddækning. Ammunitionsrum var udgravet i Jord.
Batteriet foreslaas bevaret.

 Nr. 74.

Dansk Bet.: Salgaardshøj
Tysk Bet.. Salgaardshøj
Tysk Organisation; 6/508 M A A
Beliggenhed:
Paa det yderste af Skrænterne ved Salgaardshøj (Tisvildeleje og Raageleje).
Artilleri.
4 Stk. 7,5 cm. P a K paa aaben Brisk.
1 Stk. 4×20 mm R K paa aaben Brisk.
Kanonerne fjernet af K-D.
Ammunitionen do.
Skytset af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske med indstøbte Sveller og Jordbrystværn og Haandmagasiner af Tømmer og
Beton
Arealet frigivet.

 Nr 75. 

Dansk Bet.: Hesbjerg
Tysk Bet.: Hesbjerg
Tysk Organisation: 5/508 M A A.
Beliggenhed
Ved trigonometrisk Station paa Hesbjerg ved Munkerup (midt Mellem Gilleleje og Hornbæk).
Artilleri.
4 Stk 15 cm S K c/28 V in 15 cm Kst. M P L c/36 paa aaben Brisk og uden Skjold.
1 Stk. 6 m italiensk Afstandsmaaler (S).
Batteriet med Skyts og Placementer af Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk, Jordbryst¬værn og   Haandmagasin af Beton og Tømmer i let Udførelse. Ildlederstationen af Træ. Mandskabsrum af Tømmer og Beton. Batteriet foreslaas bevaret. 

Nr. 76.

Dansk Bet.: Hornbæk 
Tysk Bet.: Hornbæk 
Tysk Organisation: 2/508 M A A.
Beliggenhed:
I Hornbæk Plantage ca 100 m fra Strandkanten. 
Artilleri.
4 Stk. 12 cm h. S K L/45 (Lomholt) paa aaben Brisk med Sløringsparaply. 
1 Ildlederstation.
Batteri med Skyts og øvrige Anlæg af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Beton i let Udførelse. Ildlederstationens øverste Etage var af Tømmer, medens de nederste var af Beton i let Udførelse. Batteriet  foreslaas bevaret.