Rester af Gammelskov batteri

Der er kun sprængte rester af Gammelskov batteri.

Tegning Gammelskov batteri

Tegning af MSH

Dette var stillingens største batteri. Både hvad angår anlægget og bevæbningen med 2 stk. 24 cm. skibskanoner.
Batteriet bestod af to parallelle batterigrave, forbundet med to tværgrave udfor hver brisk.

I den forreste grav lå der på hver en bunker med et adskilt granat- og ladningsmagasin. I midten af graven lå de to briske med 24 cm. kanonerne i pansertårne.
I graven bagved lå en kombineret mandskabs- og kommandobunker samt et mandskabsrum.

I skoven bag batteriet findes et stort hul, der formentlig var forberedelse til endnu en mandskabsbunker.

Rester af Gammelskov batteri 2017