Sikringsstilling Nord på Google Maps

Kort over sikringsstilling Nord på Google Maps indeholdende de anlæg og positioner der fremgår af Mogens Scott Hansens nøglekort.

Sikringsstilling Nord på Google Maps, nøglekort

Nøglekort

De anlæg der stadig er synlige, er afmærket som historisk bygning med grønt. Dog er en stor del af disse anlæg helt eller delvis sprængt.
Af de over 900 anlæg, er ca. 75 anlæg stadig intakte eller delvis intakte. 64 er helt sprængt medens 30 er tildækkede og i ukendt stand.

Kortet starter med de synlige anlæg.
Det er muligt at tilføje kortet de sløjfede batterier samt øvrige sløjfede anlæg. Brug kortvælgeren i kortets øverste venstre hjørne

Kortet giver således både et godt indtryk af anlæggets oprindelige størrelse ligesom det kan danne detaljeret grundlag for en tur til Sikrings-stilling Nord.

Ved klik på ikon kan der på synlige rester ses billeder og på sløjfede rester anlægsnummer

Der er følgende signaturer på Kort over sikringsstilling Nord Google Maps:

Stillingens anlæg på Google Maps

Signaturtegn på kortet

 

 

 

 

 

 

Stillingens anlæg på Google Maps