Rester af Aarøsund kystbatteri.

De tilbageværende rester af Aarøsund kystbatteri er forholdsvis velbevarede.
Kommandobunker, mandskabsrum og alle fire kanonbriske er intakte.

Kystbatteriet hører organisatorisk ikke sammen med selve sikringsstilingen, da det hørte under marinen. (Küstenverteidigung).

Bunkeren er meget velbevaret