Forsvaret på Stevns

Forsvaret på Stevns blev udbygget betydeligt under den kolde krig.

Forsvaret på Stevns, pjece nr. 1, Stevnsfortet

Stevnsfortet pjece 1

Stevnsfortet fra 1953, der med sine to kanontårne fra Gneisenau kunne skyde 23 km. ud i Øresund eller Østersøen. Et logisk sted til både at hindre gennemsejling af Øresund og støtte forsvaret mod landgange.
Sydsjælland og Falster udgjorde med deres flade strande oplagte områder for amfibiske landsætninger.

Forsvaret på Stevns, NIKE Hercules raket.

NIKE Hercules

Forsvaret på Stevns blev udbygget flere gange og der blev foretaget flere moderniseringer.

Da Danmark modtog NIKE, NIKE Hercules og senere Hawk blev der lagt en luftforsvarsring om København.
Raketanlæggene på Stevns (Sigerslev og Højerup), i Kongelunden, Tune og Gunderød udgjorde denne ring.

Der er stadig mange rester af forsvarets tilstedeværelse på Stevns.