Ordre de Bataille

Ordre de Bataille (den danske kamporden) 15. april 1864

Ordre de Bataille, dansk fane 1864

Dansk fane 1864

        Hærens normale opdeling (enkedrering):
4 divisioner der bestod af 1-4 brigader samt evt. andre tilkommanderede enheder
1 brigade bestod af 2 regimenter
1 regiment bestod af 2 bataljoner
1 bataljon bestod af 4 kompagnier

Tabene har sat sine spor, og enkelte kompagnier blev ledet af secondløjtnanter (normalt premierløjtnant/kaptajn), enkelte bataljoner føres af Kaptajner (normalt major) og enkelte regimenter af majorer (Normalt Oberstløjtnant/oberst)

 

Generalstaben
Kommanderende General Generalløjtnant G.D. Gerlach
Stabschef Oberstløjtnant F.C. Stiernholm
Souschef Major S.L.C. Rosen
Attacheret fra marinen Orlogskaptajn F.Frølich
Adjudanter Kaptajn C.E. Meldahl
Kaptajn F.E. Bille
Premierløjtnant E.G. Gotschalck
Premierløjtnant F.F. Jacobi
Premierløjtnant A.L. Le Maire (syg på lazaret)
Secondløjtnant C.A.S. Dalberg
Secondløjtnant L.H. Westphal (perasonel adjudant
Øvrige ansatte ved hovedkvarteret
Svensk major P. baron Rosenkranz
Ritmester V.F.G. Bülow
Premierløjtnant af kavalleriets krigsreserve E.F.W.A. Düring
Premierløjtnant af kavalleriets krigsreserve E.F. Düring-Rosenkrantz
Premierløjtnant af infanteriets krigsreserve A.C.N.W. Holstein
Secondløjtnant C. grev Molkte-Bregentved
Højstkommanderende artilleriofficer Oberst J. Vahl
Stabschef Oberstløjtnant J.T. Wegener
Højstkommanderende ingenieurofficer Oberstløjtnant J.C.F. Dreyer
Stabschef Major C.F.N. Schrøder
Trainkommandør Ritmester H.C.W.F. Deichmann
Ordonanskorpset Ritmester C.E. Hansen (tillige kommandant i hovedkvarteret)
Korpsintendant Generalkrigskommisær U.C.  von Schmidten
Korpsauditør Auditør V.C. Ussing
Korpsstabslæge Overlæge J. Rørbye
Korpsstabsdyrlæge Stabsdyrlæge C.L. Friis
Krigstelegrafen og armeens topografer Oberstløjtnant W.H.F. Abrahamson
Bureauchef Fuldmægtig i krigsministeriet premierløjtnant C.J. Westergaard

1. division

Kommandør Generalmajor P.F. Steinmann
Stabschef Kaptajn J.C. Blom
Souschef Ritmester J.Z. Schroll
adjudanter Secondløjtnant C. Søltoft
Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve P.E.M. Ramsing
Ordonnansofficer Secondløjtnant W.F. Benstz
                                                1. Brigade
Kommandør Oberst G.H. Lasson
Adjudanter Premierløjtnant P.F.W. Hansen
Secondløjtnant E.O. Mygind
Ordonantsofficer Premierløjtnant J.E.C. Rosen (syg på lazaret)
                                                              2. regiment OberstløjtnantC.W.L. Dreyer
                                                                         I Bataljon Kaptajn C.W. Arnholz
                                                                        II Bataljon Major J.D. Høst. (syg) for ham kaptajn S.U.R. Lundbye
                                                            22. regiment Oberstløjtnant J.A.F. Falkenskjold
                                                                         I Bataljon Kaptajn C.F.W.H. Baland
                                                                        II Bataljon Kaptajn C.W. Jensen

                                                 2. Brigade

Kommandør Oberst H.A.T. Kaufmann
Adjudanter Premierløjtnant W.F. Grev Ahlefeldt-Laurvigen
Secondløjtnant C.F.F.E. Tuxen
Ordonantsofficer Secondløjtnant J.W.B. Benedictsen
                                                            3. regiment Major H.W. Mathiesen
                                                                         I Bataljon Major M. Arntz
                                                                        II Bataljon Kaptajn O.J.H. Krabbe
                                                            18. regiment Major E.A. Lundbye
                                                                         I Bataljon Kaptajn F.F. H. Baller
                                                                        II Bataljon Major P.C.R. Weyhe

                                               3. Brigade

Kommandør Oberst J.A.P.F. Wørishøffer
Adjudant Secondløjtnant J.F.G. Colding
Ordonantsofficer Afsk. Premierløjtnant F.J.L. Heyn
                                                            16. regiment Major C. Wolle
                                                                         I Bataljon Major J.T. Hein
                                                                        II Bataljon Kaptajn J.T. Ravn
                                                           17. regiment Oberst A. Bernstorff
                                                                         I Bataljon Kaptajn F.W. Lund
                                                                        II Bataljon Kaptajn H.J.T.C. Schiwe

                                                8. Brigade

Kommandør Oberst P.U. Scharffenberg
Adjudanter Secondløjtnant H. Hollbøl
Secondløjtnant C.J.F. Irminger
                                                            9. regiment Oberstløjtnant  H.C.G. Tersling
                                                                         I Bataljon Kaptajn E.C.F grev Ahlefeldt-Laurvig
                                                                        II Bataljon Kaptajn F.C. Christiani
                                                           20. regiment Oberstløjtnant J.G. Scholten
                                                                         I Bataljon Major S.P.L. Schack
                                                                        II Bataljon Major A. Sperling
                            1. divisions kavallerikommando
4. Dragonregiments 2. halvreg. Major C.A.F Lillienskjold
                                                                         4., 5. og 6. eskadron
                            1. divisions artillerikommando Oberstløjtnant P.E. Glahn
                                                                         2. Feltbatteri Kaptajn O. Lund
                                                                       10. Feltbatteri Kaptajn J.C. Johansen

 2. Division

Kommandør Generalmajor P.H.C. du Plat
Stabschef Major E.F. Schau
Adjudanter Ritmester F.F. Kjær (syg på lazaret)
Premierløjtnant H.E.E. Nysted
Secondløjtnant M.S.F. Hedemann
Ordonantsofficer Secondløjtnant H.C.W. Harboe

                                                 4. Brigade

Kommandør Oberst T.C. Faaborg
Adjudanter Secondløjtnant G.C.C. Zachariar
Ordonantsofficer Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve P.O.R. Olrik
                                                            4. regiment Major E.G.E. du Plat (syg, for ham major M.A.F. Ranch)
                                                                         I Bataljon Kaptajn S.E. Mathiessen
                                                                        II Bataljon Kaptajn E. Hyllested
                                                            6. regiment Oberstløjtnant G.W. Caroc
                                                                         I Bataljon Major G.A. Falkenberg
                                                                        II Bataljon Major C.A.J. Olufsen

                                                5. Brigade

Kommandør Generalmajor C.A. Vogt
Adjudanter Secondløjtnant A. Hartung
Secondløjtnant E.A.A. Marcussen
Ordonantsofficer Secondløjtnant P.H.W. Lange
                                                            8. regiment Major C.F. Bauditz
                                                                         I Bataljon Major F.C.H.A. Salchow (syg; for ham kaptajn P.H. Nielsen)
                                                                        II Bataljon Kaptajn G.F. Møller
                                                          15. regiment Oberstløjtnant A.F. Zepelin (syg; for ham major L.A. Bie)
                                                                         I Bataljon Major H.P.K. Høhling
                                                                        II Bataljon Kaptajn H.R. de Klöcker

                                           6. Brigade

Kommandør Oberst O.C.S.A. Bülow
Adjudant Secondløjtnant C.J.C.F. Kranold
Ordonantsofficer Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve W.L. Dinesen
                                                            5. regiment Major A.C.J. Myhre
                                                                         I Bataljon Major M.P. Bülow (syg; for ham kaptajn J. Hammer)
                                                                        II Bataljon Kaptajn A.B. Rothe
                                                          10. regiment Major W.E.S. Gedde
                                                                         I Bataljon Kaptajn O.F. Vanpell
                                                                        II Bataljon Kaptajn C.W. Frost
                                                2. divisions kavallerikommando Major D.W. Hegermann-Lindencrone
                                                           Gardehusarregimentets 1 halvreg. Major D.W. Hegermann-Lindencrone (Reg. chef: major F.G. Lützau)
                                                                         2., 4. og 6. eskadron
2. divisions artillerikommando Major W.E.T Schøning
                                                                         8. Feltbatteri Kaptajn F.W.F. Messerschmidt
                                                                         9. Feltbatteri Major E.V. Schreiber
(tillige fra 8/4 de nordlige faste baterier langs Alssund)
3. Division
Kommandør Generalmajor F.V.W. Caroc
Stabschef Kaptajn L.E. Fog
Souschef Kaptajn C.M.W. Tvermoes
Adjudanter Premierløjtnant F. Grüner
Secondløjtnant T. Westergaard
Ordonantsofficer Secondløjtnant C.M. Wildenrath

                                                9. Brigade

Kommandør Oberst J.W. Neergaard
Adjudant Secondløjtnant M.A. Karmark
Ordonantsofficer Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve T.E. Frisch
                                                            7. regiment Oberstløjtnant L.H.L. Muus
                                                                         I Bataljon Kaptajn C.S. Husum
                                                                        II Bataljon Major G.W. Behmann
13. regiment Major P.E. Klingsey
                                                                         I Bataljon Major C.F. Schøning
                                                                        II Bataljon Kaptajn L.H.G.A. Bruhn
                                                           14. regiment Major H. Junghans
                                                                         I Bataljon Kaptajn J.B.A.X. de Plane
                                                                        II Bataljon Kaptajn C.W. Baland
                                                           19. regiment Oberstløjtnant L.N. Færch
                                                                         I Bataljon Kaptajn C.C.B. Løvenhjelm
                                                                        II Bataljon Major J.E.A. Magius
                                                           21. regiment Oberstløjtnant G.J.W. Nielsen
                                                                         I Bataljon Kaptajn W.P.J.L. Hackhe
                                                                        II Bataljon Major O.C.F. Saabye
3. divisions kavallerikommando
                                                            4. Dragonregiments 1. halvreg. Major A.W. Gerlach
                                                                    1., 2. og 3. eskadron
4. Division
Kommandør Generalløjtnant C.D. Hegermann-Lindencrone
Stabschef Major F.J. Heramb
Souschef Kaptajn C.A.F. Thomsen
Adjudanter Ritmester T. Freiesleben
Ritmester á la suite H.F.C.G. grev Molkte-Hvitfeldt
Ritmester A.W.R. Oppen-Schilden
Secondløjtnant T.G. Rohde
Ordonantsofficerer Secondløjtnant H.H. Lüttichau
Secondløjtnant F.E.W. Paulsen
Til tjeneste ved staben Hans Kongelige Højhed Kronprindt Frederik med adjudant
Adjudant Kaptajn L. Lund
                                                            1. regiment Oberstløjtnant H.C.J. Bech
     I Bataljon Kaptajn E.A.S. Stricker
                                                                        II Bataljon Kaptajn J.C.T. Thalbitzer
                                                1. Kavalleribrigade
Kommandør Generalmajor J.J. Honnens
Adjudant Secondløjtnant H.B. Dahl
Ordonantsofficer Secondløjtnant A.L. Baadsgaard
Til tjeneste ved staben Secondløjtnant V. Saurbrey
                                                            3. Dragonregiment Major F.L. Brock
                                                                         1-6 eskadron
                                                            5. Dragonregiment Oberstløjtnant N.S. Brock
                                                                         1-6 eskadron

                                               2. Kavalleribrigade

Kommandør Oberst H.L. Scharffenberg
Adjudant Secondløjtnant J.F. Hegermann-Lindencrone
Ordonantsofficer Secondløjtnant af kaval. krigsreserve C.F.S.W baron Juel-Brockdorff
Til tjeneste ved staben
                                                            2. Dragonregiment Major E.P. Bruhn
                                                                         1-6 eskadron
                                                            6. Dragonregiment Oberstløjtnant F.C.A. Bauditz
                                                                         1-6 eskadron
                                               Gardehusarregimentets 2. halvreg.  Ritmester W.O. Zepelin (Reg. chef: major F.G. Lützau)

 

                                                                  1., 3. og 5. eskadron
                                              2. divisions artillerikommando Oberstløjtnant J.C. Just
                                                                         5. Feltbatteri Kaptajn C.J.F. Lønborg
                                                                         7. Feltbatteri Kaptajn W.P.J. Johansen
                                                                    3. ingenieur kompagni Kaptajn E.M. Dalgas
Direkte under overkommandoen

                                                  7. Brigade

Kommandør Oberst C.F.M. Müller
Adjudant Secondløjtnant F.I. Buchwaldt
Ordonantsofficer Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve S.F. Fischer

                                                3. Kavalleribrigade

Kommandør Generalmajor B. Marcher
Adjudant Premierløjtnant T. Schübeler
Ordonantsofficer Secondløjtnant af kavalleriets krigsreserve J. Aagaard
       (De bridaden underlagte enheder var fordelt på divisionerne)
Armeens artilleri
Kommandør Oberst J. Vahl
Stabschef Oberstløjtnant J.T. Wegener
Til tjeneste ved staben Kaptajn S.W.W Pfaff
Premierløjtnant C.T. Müllertz
Premierløjtnant A.M. Gjern
Premierløjtnant W. grev Moltke-Hvitfledt

Reserveartilleriet

                                        (1. batteri og Espignolbatteriet var i
taktisk henseende underlagt 7. brigade,
4. batteri var fordelt i Dybbølstillingen og
på Als og 13. batteri afgiven til fast
tjeneste i Dybbølstillingen.)

 1. Feltbatteri Kaptajn N.P.C.T Bruus
                                                                         4. Feltbatteri Major W.F.L. Kauffmann (batteriet fordelt i Dybbølstillingen)
                                                                       11. Feltbatteri Kaptajn M.E. Fallesen
                                                                       13. Feltbatteri Kaptajn J.W. Salto
                                                                       Espignolbatteriet Afsk. Major L.F.M. Meincke
                           Artillerikommandoen i Dybbølstillingen
Kommandør Major H.A.A de Jonquirés
Næstkommanderende Major W.F.L. Kauffmann
Til tjeneste ved staben Premierløjtnant H.A. Elben
                                    Secondløjtnant C. baron Güldencrone (syg i Kjøbenhavn)
                                                                       3. Fæstningskompagni Kaptajn T.B. Sick
                                                                       4. Fæstningskompagni Kaptajn F. Bartholin
                                                                       6. Fæstningskompagni Kaptajn H.C. Hertel
                                                   Laboratorie- og haandværkeretaten
                                                   Artilleridepotet
Ingenieurkommandoen ved den faste armé
Kommandør Oberstløjtnant J.C.F. Dreyer
Stabschef Major C.F.N. Schrøder
Adjudanter Premierløjtnant F.L.J. Keyper
Til tjeneste ved staben Major C. Owesen
Major C.T.Jørgensen
Kaptajn W.O.W. Lehmann
Kaptajn N.A. Brummer
Kaptajn W.A. Thulstrup
Kaptajn F.C. Good
Premierløjtnant O.K. Larssen
Secondløjtnant S.B.V. Dyhr
                                                                       1. Ingenieurkompagni Premierløjtnant W. Kolderup_rosenvinge
                                                                       5. Ingenieurkompagni Premierløjtnant M.O. Asmussen
                                                                       Brokompagniet Kaptajn J.C.G. Hedemann
     Ingenieurparken Kaptajn H.F.F. Jastrau
Kommandantskabet i Fredericia
Kommandør Generalløjtnant N.C. Lunding
Stabschef Oberstløjtnant C.E. Reich
Pladsmajor Kaptajn N.C. Schmidt
Vagtmesterløjtnant Premierløjtnant J.J. Kerff
Til tjeneste ved kommandantskabet Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve W.A.P. Christensen
Secondløjtnant af infanteriets krigsreserve  A.F. Könicke
Artillerikommandoen i Fredericia Secondløjtnant af artilleriets krigsreserve J.P.C. Stephanson
Oberstløjtnant R.O. Holm
Kaptajn C.P.F.J. de Coninck
Kaptajn J.J. Bahnson
Kaptajn af Kjøbenhavns borgerlige artilleri G. Graah (syg)
Premierløjtnant W.F. Bang
                                                                       3. Feltbatteri Kaptajn A.L. Klein
                                                                       6. Feltbatteri Kaptajn E.E.S. Thestrup
                                                                     12. Feltbatteri Major J.D.Z. v.d. Recke
                                                                       1. Fæstningskompagni Kaptajn O. Molkte
                                                                       2. Fæstningskompagni Kaptajn C.G.J Schmidt
                                                                       5. Fæstningskompagni Kaptajn H.P.W. Mønster  (18/4 kaptajn J.J. Bahnson)
                                                                       Arsenalet
Ingenieurkommandoen i Fredericia Oberst C.W. Meyer
                                                                    2. Ingenieurkompagni Kaptajn P.F.H. Bruun
4. Ingenieurkompagni Premierløjtnant C.A. Nielsen
Øvrige enheder
Detachementet i Mels Kaptajn F.S. Wildenrath
Arbejderafdelingen på Als Kaptajn C.F. Bülow
Arbejderbatallionen i Fredericia Kaptajn C.C. Zahlmann
Strejfkorpset Kaptajn B.C.M. Aarøe

Den danske kamporden 15. april 1864 var særdeles præget af de store tab hæren havde lidt, ikke mindst i april måned under bombardementet af Dybbøl.