Batteriet i Strandelhjørn (BA15)

Batteriet i Strandelhjørn, batteri 15,  var et af de svære batterier anlagt bag den egentlige stilling.

Batteriet i Strandelhjørn, magasin

Magasin


Batteriet var bestykket med en 24 cm. kanon opstillet på betonbrisk.

Der var et opholdsrum udformet som strube kaponiere og samtidig kommandostation.

 

Dele til 24 cm. kanon under transport. Det krævede tre vogne

Batteriet i Strandelhjørn, ammunitionsbunker

Ammunitionsbunker 1


Af batteriet i Strandelhjørn er der udover ammunitionsmagasinet med de to udlangeråbninger og et ladningsmagasin, et meget stort sprængt rum. Alene størrelsen er interessant.
 Af brisken er der i dag kun er i dag kun et stort krater tilbage efter sprængning af brisken. Det store krater fremkom idet man ved bortsprængningen med 1100 kg sortkrudt kun løftede brisken nogle meter i luften. Da den stort set intakt landede samme sted igen, måtte man sprænge anden gang.

 

 

Batteri i Strandelhjørn 2009