Batteriet i Rugbjerg (BA11)

Batteriet i Rugbjerg (BA 11) var bestykket med en af marinens 24 cm. kanoner. Et af de få batterier der findes samtidige billeder af. Batteriet vender stik nord

Batteriet i Rugbjerg, Sikringsstilling Nord

Tegning af MSH

Batterier er bygget ret kompakt i forhold til de øvrige svære batterier.
Batteriet består af en brisk til 24 cm. kanonen, der er fonbundet til ammunitionsmagasinet med en batterigrav med ammunitionsbane.
Bag brisken ligger to mandskabsbunkere, en på hver side af batterigraven. 
Bagerst en bunker med to rum, et ladnings- og et granatmagasin. 

Bemærk specielt transportjernbanens forløb ved siden af batteriet. 
Denne bane krydser ammunitionsbanen, hvorfor jernbanen formentlig har været afbrudt.

Batteriiet i Rugbjerg, brisken. Sikringsstilling Nord
Det viste billede af opstillingen af kanonen i batteriet i Rugbjerg Plantage er optaget af en tysksindet lærer på stedet.

 

Billeder fra Rugbjerg batteri 2022