Batteriet i Rugbjerg (BA11)

Batteriet i Rugbjerg (BA 11) var bestykket med en af marinens 24 cm. kanoner. Et af de få batterier der findes samtidige billeder af.

Batteri 11 Rugbjerg, brisken. Sikringsstilling Nord

Kanonen i Rugbjerg

 

Et luftfoto fra 1930 viser specielt transportjernbanens forløb ved siden af batteriet. 
Denne bane krydser ammunitionsbanen, hvorfor jernbanen formentlig har været afbrudt.

 

Batteri 11 Rugbjerg, feltkøkken i smedjen

Rugbjerg feltkøkken i smedjen

 

Der findes billeder af opstillingen af kanonen, optaget af en tysksindet lærer på stedet.