Istedløven

Istedløvedn 1863

Istedløven 1863

Istedløven er skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til minde om Slaget på Isted Hede i 1850.  Løven blev afsløret på 12-årsdagen for Slaget ved Isted, den 25. juli 1862. Pengene dertil var indkommet ved en landsindsamling.

Mindesmærket rejstes nord for den store gravhøj, der kort forinden var opkastet på det sted på kirkegården hvor mange af de faldne krigere var begravet.
Forsiden af den bar indskriften:  Isted  /  Den 25. Juli 1850  /  Det danske Folk rejste dette Minde.

På granitsokkelens sider var fæstet 4 portrætmedailloner af generalerne: Helgesen, Schleppegrell, Krogh og Læssøe.

På bagsiden af fodstykket fandtes Carl Plougs vers:
Trofaste Kæmper i Farens Stund
mandigt har værget vor Odelsgrund.
Troskab skal Vagt ved Graven være,
Manddom skal skærme Arv og Ære

Hærværket på Istedløven

Hærværk på Istedløven 1864

Hærværket

Efter de Preussiske troppers indmarch i Flensborg i vinteren 1864, blev løven forsøgt væltet ned af sin sokkel af slesvig-holstenere den 28. februar. Løven blev stærkt beskadiget, og hovedet faldt helt af. Preussiske tropper forhindrede dog yderligere skader og transporterede i 1867 løven til Berlin.

Lysestagen

Den tidligere forstander på Jaruplund Folkehøjskole  i Sydslesvig,  Niels Bøgh-Andersen,  havde en lysestage der ifølge en inskription på stagens fod var smeltet om fra et stykke af Istedløvens hale, der efterfølgende blev fundet på kirkegården. På stagen er indgraveret:
“Metal aus dem Flensburger Löwen-Denkmal, erichted 25. juli 1862 und zerstört 8. februar 1864″Stagen er stadig i familieeje, og de har venligst stillet billeder til rådighed.

Istedløven ved Berlins Zeughaus

Istedløven opstilles i Berlin

Den 9. februar 1868 blev statuen genopstillet, først i Zeughaus (Tøjhuset) i Berlin for derefter i april 1878 at blive flyttet til en plads foran kadetakademiet i Berlin-Lichterfelde.

Istedløven foran kasernen i Berlin

Istedløven foran kasernen Berlin-Lichterfelde

Medens løven har stået foran der militære kadetakademi har den kunnet nikke afmålt  til historisk senere kendte elever som f.eks.: Walther von  Brauchitsch, Franz Joseph von Bülow, Hermann Göring, Erich Ludendorff, Erich von Manstein, Gerd von Rundstedt og Manfred Freiherr von Richthofen der alle har været elever på skolen.

Statuen blev i 1945 fundet af en journalist fra Politiken foran kasernen, som SS i mellemtiden havde overtaget.
Løven blev ved General Eisenhowers personlige mellemkomst tilbagegivet til Danmark og transporteret til København af Amerikansk militær.

Istedløven i København

Istedløven foran Tøjhusmuseet

Istedløven opstilles iKøbenhavn

Her blev den opstillet foran Tøjhusmuseets gård hvor den stod ret upåagtet til  2010. Der havde været flere ideer til en alternativ plads, men den endte det rigtige sted.

Istedløven opstilles i Flensborg

I 2009 rettede Flensborg byråd henvendelse til den danske stat med et ønske om, at statuen førtes tilbage til sin oprindelige plads på Sct. Maria Kirkegård i Flensborg. Dette indvilligede den danske stat i.

Flytningen til Flensborg skete efter løven havde gennemgået en tiltrængt restaurering i 2010.

Istedløven indvendig 2009

Statuen er sammensat af syv dele, der indvendig er sat sammen med bolte. Det var disse bolte og beslag der blev renoveret af Nationalmuseet. Samtidig blev overfladen renoveret med en brunlig belægning. Adgang Adgang til løvens indre sker gennem statuens isse.

Istedløven i Flensborg

Istedløven på Flensborg Kirkegård 2010

10 september 2011 vendte statuen så tilbage til sin oprindelige plads, 147 år efter den blev fjernet. Og flot ser den ud på den parklignende gamle Flensborg Sct. Maria Kirkegård hvor den skuer majestætisk ud over de mange krigergrave, danske som tyske, fra både krigen 1840-50 og 1864.

– og så burde sidste kapitel være skrevet i Istedløvens rejsedagbog.