Rester af batteriet i Allerup Krat

Der er flere rester af batteriet i Allerup Krat. Disse omfatter både selve batteriet  og batterigraven.
Endvidere findes der rester af sprængte bunkers i området.

Relativt tæt på batteriet findes en velbevaret maskingeværbunker (flankeringsbunker)

Rester af batteriet 2017

Rester af maskingeværbunker 2018

.