Intakt maskingeværbunker i Vedsted

Der ligger en særdeles velbevaret Intakt maskingeværbunker i Vedsted, højt over Vedsted Sø
Man kan stadig ane en inskription indvendig over indgangen.

Maskingevær bunkeren havde oftest en flankerende funktion i forhold til skyttegrave og pigtrådsfelter.
De kunne dog også skyde frontalt med raserende ild.

Bunkeren i Vedsted er usædvanlig med sine 3 skydeskår, der kunne indikere tre maskingeværer.

Billeder af intakt maskingeværbunker i Vedsted 2019