Batteriet i Lerskov (BA9)

Batteriet i Lerskov var et af de svære batterier. Det blev helt færdigbygget og bestykket med en 24 cm. marinekanon.

Tegning af Lerskov batteri

Tegning af MSH

 

 

 

 

 

 

Batteriet i Lerskov, den monterede kanon

Kanonen i Lerskov

Brisken og det vestlige opholdsrum lå frit i terrænet, medens magasinet og det østlige mandskabsrum lå i skov.
Ammunitionsmagasinet bestod af en bunker med to separate rum til henholdsvis ladninger og granater.
I batterigraven mellem batteri og ammunitionsmagasin var der en 600 mm ammunitionsbane.
Batteriet i Lerskov var sløret med hønsenet spændt ud over graven med pæle på hver side.


Ude ved  vejen ligger et atypisk dobbeltrum, forskallet med bølgeblik. Det skulle angiveligt være et sanitetsrum.

Jernbanesporet til transport var 4,5 km. langt og var forbundet til Østlængdebanen ved et sporskifte. Undervejs var banen ført over 3 små åer med broer af tømmer, stål og jernbaneskinner.

Billeder fra Lerskov batteri 2009 og 2022

Billeder fra Sanitetsbunkeren 2009