Batteriet i Lerskov (BA9)

Batteriet i Lerskov var et af de svære batterier. Det blev helt færdigbygget og bestykket med en 24 cm. marinekanon.

Batteriet i Lerskov, den monterede kanon

Kanonen i Lerskov

Brisken og det vestlige opholdsrum lå frit i terrænet, medens de tre østlige rum lå i skoven. Batterigraven mellem batteri og ammunitionsmagasin havde en 600 mm ammunitionsbane.

Batteriet i Lerskov var sløret med hønsenet spændt ud over graven med pæle på hver side.

Ude ved  vejen ligger et atypisk dobbeltrum, forskallet med bølgeblik. Det skulle angiveligt være et sanitetsrum.

Jernbanesporet til transport var 4,5 km. lang og var forbundet til Østlængdebanen ved et sporskifte. Undervejs var banen ført over 3 små åer med broer af tømmer, stål og jernbaneskinner.