Festung Sonderburg Dyppel

Opbygningen af Festung Sonderburg Dyppel

Straks efter indtagelsen af Dybbøl skanserne blev 800 Preussiske pionersoldater indsat til at nedbryde de sønderskudte danske skanser. Allerede 1. juli 1864 besluttes det at befæste Sønderborg som en midlertidig Festung Klasse 2, hvilket må oversættes med et anlæg af feltbefæstnings karakter.

Arbejdet begyndte med Fort (stor skanse) X, der blev anlagt over et større område, der bl.a. indbefattede de tidligere danske lynette V og skanse VI. (En lynette er et anlæg der er åben mod struben, medens en skanse er lukket).

Brohovedskansen kunne ikke umiddelbart ombygges idet danskerne stod lige på den anden side af Alssund, hvorfor denne skanse i første omgang kun blev ødelagt ved en række sprængninger med 50 kg. ladninger af sortkrudt.

Fæstningen etableres

I september 1865 besluttedes det at opføre Festung Sonderburg-Dyppel omkring Sønderborg.
Dette skete bl.a. for at kunne anvende Alssund som marinebase, da dette indgik i de strategiske planer for at opbygge en stærk højsøflåde, der kunne udfordre Englands flådedominans.
På dette tidspunkt skulle dette kun ske via flådebaser i Wilhemshaven i Jadebugten, Kiel og Sønderborg.
Opførelsen påbegyndes allerede i efteråret 1865.

Planer og tegninger er gået tabt

Rækkefølgen af opførelsen er gået tabt under 2. verdenskrig, ligesom planerne over de enkelte anlæg. Alle beskrivelser er derfor baseret på beskrivelser af andre samtidige anlæg og sekundære kilder.
Man ved at  Fort X var det først opførte og det sidst opførte anlæg var Fort Herwarth fra omkring 1870.
Preusserne var åbenlyst stolte af fort X og det var det man viste frem til besøgende. Det skulle nok også virke skræmmende på grund af dets størrelse.

De Preussiske anlæg

På Sundeved opførtes 3 forter (skanser). Fort IX (på dansk skanse IX) , Fort X (på dansk skanse V og VI) og Fort XI (på dansk skanse III). Hertil kom senere Fort XII sydligst ved kysten hvor den danske tilbagetrukne linie mødte kysten ved den gamle danske kanonstilling A2. Fort XII var primært mod sejlende mål.

Festtung Sonderburg-Dyppel, kort fra 1871

Kort 1871

Inden for disse skanserækker lå ved pontonbroens brofæste på Sundeved, Brohovedskansen. Den blev anlagt på den tidligere danske Nordre Brohovedskanse og er ikke nummereret som de øvrige. Mellem denne og fortrækken lå de mindre skanser VI – VII.
De havde bl.a. funktionen at dække området mellem de større forter på selve Dybbøl Bjerg.

På den Alsiske side blev der opført 5 skanser i en halvkreds omkring Sønderborg. De er nummereret I (nordligst ved Alssund) til V (sydligst.) De var forbundet af en sammenhængende enceinte startende ved Sønderborg Bugt ved slottet og løbende henholdsvis øst og nord for byen til Alssund.

De Preussiske anlæg på selve Dybbøl, var ikke helt ulig det danske udkast fra 1861-62 til en fortrække med 3 murede forter øverst på Dybbøl Bjerg.

Fort Herwarth

I begyndelsen af 1870’erne forstærkes befæstningen med Fort Herwarth nord for byen.
Fortet er opkaldt efter Feldmarshall Eberhardt Herwarth von Bittenfeld, der havde kommandoen over den Preussiske angrebsstyrke på Als den 29. juni. Fortet blev nedlagt i 1884, men Fort Herwarth genopstod dog som en fugl Phoenix ved Kiel, og var i brug til langt ind i den kolde krig.  Fortet eksisterer stadig men er ikke i brug.
Dets sidste bidrag til militærhistorien var levering af nogle af dets kanoner til kanoner til Sikringsstilling Nord i 1916, hvor fortet havde mistet sin militære betydning i forsvaret af Kiel.

Festung Sonderburg-Dyppel, oversigt

Oversigt over fæstningen

Sønderborg mister den militære betydning

Efter den fransk-tyske krig og med muligheden for at befæste Kiel som den førende marinebase i Østersøen svandt Sønderborgs betydning som støttepunkt og Festung Sonderburg-Dyppel blev nedlagt. Endvidere var Kaiser Wilhelm Kanalen (Kielerkanal), der sikrede mulighed for at sejle fra Østersøen til Nordsøen, blevet bygget.
Fæstningen blev opgivet i 1881 og sløjfet endeligt i 1884.

De preussiske skanser I-V er forlængst ryddet og bebygget og de sidste spor af Fort Herwarth forsvandt mellem 1932 og 1945.

Sønderborg kaserne

Sønderborg kaserne

Den senere tyske marinekaserne, der i en lang årrække fungerede som sergent skole for den danske hær, har ikke noget med fæstningen at gøre. Den er bygget i 1907 som artilleri-skydeskole til flåden.

Der skulle oprindeligt have været bygge tre fløje, men den tredje blev opgivet hvilket giver det eksisterende kasernekompleks en lidt disharmonisk arkitektur.

 

Billeder fra skanserne 2009-2015