Selk (Kongshøj) 3. februar 1864

Der var placeret en del forposter foran Dannevirke, bl. a. i Selk, Over Selk og i Jagel. Den 3. februar 1864 kom det til hårde forpostfægtninger i dette område, idet Preussiske og Østrigske tropper rykkede frem i rummet mellem det Østrigske k.k. VI Armekorps og den danske hær.

Inden har der der været forpostkampe ved Eckernförde og Mysunde blev forsøgt indtaget 2. februar.

Specielt blev kampene ved Kongshøj (som Østrigerne kaldte Königsberg) ved Selk særdeles hårde. Fra dette højdepunkt kunne vejen mellem Eckernförde og Slesvig samt hele Dannevirkes østlige fløj beherskes.

Medens både den Østrigske kronprins og prins Friedrich Carl så til, angreb det østrigske hærkorps de danske forposter. Forrest i angrebet er “k.k. 1. Infanteribrigade Generalmajor Graf Gondrecourt”, der viser stort initiativ. Østrigerne angriber medens der er dansk vagtafløsning og dermed dobbelt bemanding i forposterne.

Dette kunne være en dansk fordel, men på grund af dårlig føring giver det forvirring, da forpost-kompagnierne kommer fra 6 forskellige batallioner.

Efter 6 timers hårde kampe i temperaturer ned til -19 grader, indtager Østrigerne Kongshøj som de besætter med tungt artilleri.

Den østrigske general ønsker ikke at rykke længere frem den dag, men flere enheder af de østrigske tropper er så optændte af kampen, at de rykkede videre frem mod selve Dannevirke.

De fremstormende østrigere slog flere danske enheder på flugt, men kom så tæt på at de kom under beskydning fra selve Dannevirkestillingen. De måtte herefter trække sig tilbage med svære tab.

Kongshøj og det meste af Dannevirkestillingens forterræn var dog nu i fjendens besiddelse, og den danske hær var trukket tilbage til selve stillingens hovedforsvarsværker.

Tabene havde været hårde på begge sider. Næsten 100 Østrigere er døde og over 300 sårede.

På dansk side er der 42 døde og ca. 150 sårede. Over 200 mand på dansk side er herudover enten taget til fange eller savnede.

Trods de svære tab fejrer Østrigerne dagen som en stor sejr, og Brigaden Gondrecourt får herefter tilnavnet “die eiserne Brigade” – Jernbrigaden.

Efter indtagelsen af Kongshøj er Dannevirke nu så truet af kampene, at beslutningen om rømning af stillingen tages allerede dagen efter den 4. februar om aftenen.

Billeder fra Selk 2012