Batteriet i Genner (BA5)

Batteriet i Genner (BA15) var et svært batteri, der aldrig blev hverken bygget færdigt eller bestykket.

To store huller i jorden  og et 214 meter langt stikspor fra den nærliggende amtsjernbane til byggepladsen blev det til. På østsiden af landevejen var indrettet et stort pioner-oplag.

Batteriet skulle formentlig have været bestykket med en kanon med kaliber mellem 24 og 28 cm, sandsynligvis en marinekanon.

I sagens natur findes der hverken billeder eller rester af batteriet