HAWK batteriet ved Højerup

Hawk batteriet ved Højerup.

HAWK Højerup
Luftværnsgruppen

HAWK batteriet ved Højerup, afskydningsområdet

HAWK batteriet Højerup

Hawk batteriet Højerup
I 1963 blev Danmark tilbudt en HAWK bataljon (fire eskadriller) som våbenhjælp fra USA som supplement til de fire NIKE raketbatterier der allerede var modtaget i 1959.  HAWK systemet var udviklet til at modgå den lavtflyvende trussel fra luften.

Se en nærmere beskrivelse under Hawk, Stevnsfortet.

Eskadrillerne 541- 542- 543  og 544 blev formeret ved uddannelsens start ved en parade i Fort Bliss,  Texas i 1964

HAWK batteriet ved Højerup, generatorbygningen

Højerup fyr

HAWK opstilles på Stevns

I 1965 blev HAWK Eskadrille 543 opstillet på Stevns ved Højerup Fyr.
Afskydnings området bestod af 2 launcher sektioner, en radar sektion og en kommandocentral. Afskydningsområdet ligger lige ved siden af Højerup Fyr.  Arealet er offentligt område ejet af Stevns Kommune.

Indenfor porten og hovedvagten møder man vedligeholdelsesområdet. Til venstre ses en lagerbygning og kraftstationen  og  et raket opbevarings område (storage). En vej til højre fører forbi  en administrations og  kommandobygning mod selve afskydningsområdet.

Umiddelbart overfor hovedvagten findes et nærforsvarsanlæg med flankeringskonstruktion. Den er bygget af sveller dækket med jord.

Bag kraftstationen fører en vej ned til et beredskabsområde. Her kunne opstilles loaders, radar trailers m.m.

HAWK batteriet ved Højerup, Park mråde

Park-område

De i  asfalten  nedlagte fliser, kunne indikere at det her opstillede materiel var relativt tungt og havde tre støtteplader.  De lodrette betonvægge har skulle forhindre ildspredning. Anlægget var oprindeligt overdækket.

Langs kommandobygningen passerer man et anker for den store radioantenne. og en trappe til en  del af radarsektionen. Trappen fører til IPAR og ICWAR standpladsen.  Der er ligeledes en hovedtavle til radar og radio.

Vejen ind i launcher area

Halvvejs mod Launcher Area kommer man til et kryds Følger man den til venstre fører den til de to standpladser hvor henholdsvis  IBCC (Improved Battery Control  Central),  ICWAR (Improved Continous Wave Acquisition Radar) IHPIR B (Improved High Powered Illuminator radar for Fire Section B) var opstillet.

Ad vejen til ICWAR og IHPIR B passerer vi standpladsen for IBCC.  Umiddelbart efter denne, vil man mod venstre kunne komme til standpladsen for IROR (Improved Range Only  Radar) og IPAR (Improved Pulse Acquisition Radar)

Når man igen går tilbage mod vejen til afskydningsområdet og krydser denne, kommer man til  HPIR A.

Der findes en generatorbygning i hver sektion.

Hver sektion havde en control post.

I dag er det tidligere HAWK batteriet ved Højerup ejet af Stevns Kommune.  Et pragtfuldt og vel velholdt område

Billeder fra Højerup 2009