Rester af Rugbjerg batteri

Der findes en del rester af Rugbjerg batteri.  Dette svære batteri er dog svært at danne sig et overblik over.
Man gjorde desværre et godt stykke arbejde i 1926, og de store sprængstykker ligger spredt i terrænet.

 

Rester af Rugbjerg batteri  2009