Den danske Flåde 1864

Den danske flåde 1864 bestod i krigsåret 1864 over følgende flådeenheder:
(Data og billeder: Navalhistory.dk)

Oversigt:

1 orlogsskib
3 linieskibe
1 panserfregat
2 fregatter
1 panserbatteri
2 korvetter
2 brigger
3 skrueskonnerter
1 skonnert
7 skruekanonbåde
16 bombekanonjoller
9 hjuldampskibe
7 minelægningsbåde
1 depotbåd (miner)
8 transportbåde
1 slup
1 kutter

De mest betydende flådeenheder i krigsudrustning var følgende:
Den danske Flåde 1864, Nordsøeskadren

Nordsøeskadren

Skruefregatten Jylland
Skruefregatten Niels Juel
Skruefregatten Sjælland
Skruefregatten Tordenskjold
Skruekorvetten Dagmar
Panserskibet Rolf Krake
Panserskonnerten Esbern Snare
Korvetten Thor
Skruekorvetten Hejmdal
Linieskibet Skjold

Herudover var der en del civile transportskibe.

Skruefregatten Jylland
Den danske Flåde 1864, fregatten Jylland 1909

Fregatten Jylland i Århus 1909

Køllagt                     1857
Søsat                        1860
Længde                     71,00 meter
Dybgang                  6,00 meter
Deplacement         2450 tons
Besætning              405-437
Indgået i flåden      1862
Udgået af flåden    1908

Bevæbning 1864:
31 stk. 30-punds Kanoner,
8 stk. 18-punds riflede kanoner
4 stk. 12-punds riflede kanoner

Jylland deltog i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 hvor orlogskaptajn P. C. Holm skibschef.

Skruefregatten Niels Juel
Den danske Flåde 1864, skruefregatten Niels Juel

Skruefregatten Niels Juel

Køllagt                       1853
Søsat                          1855
Længde                     58,00 meter
Bredde                      13,00 meter
Dybgang                   6,00 meter
Deplacement         1934 tons
Besætning               387-422
Indgået i flåden     1856
Udgået af flåden   1879

Bevæbning 1864:
22 stk. 30-punds 50 centner kanoner
8 stk. 30-punds 40 centner kanoner
4 stk. 12-punds Kanoner
4 stk. 3/4 tomme riflede kanoner

Niels Juel deltog i 1864 som kommandokib for eskadrechef orlogskaptajn E. Suenson, sammen
med skruefregatten Jylland og korvetten Hejmdal i kampen ved Helgoland 9. maj 1864.
Under kampene i 1864 var skibet under kommando af orlogskaptajn J. L. Gottlieb.

Skruefregatten Sjælland
Den danske Flåde 1864, skruefregatten Sjælland

Skruefregatten Sjælland

Køllagt                     1853
Søsat                         1858
Længde                    58,00 meter
Bredde                     13,00 meter
Dybgang                  6,00  meter
Deplacement        2355 tons
Besætning               387-422
Indgået i flåden    1860
Udgået af flåden  1885

Bevæbning 1864:
30 stk. 30-punds 50 centner kanoner
8 stk. 18-punds riflede kanoner
5 stk. 12-punds riflede Kanoner

Sjælland deltog som kommandoskib for eskadrechef kontreadmiral C. E. van Dockum i kampen ved Rügen 17. marts 1864.
Under kampene var henholdsvis orlogskaptajn F. Paludan og orlogskaptajn H. H. S. Grove skibschefer.

Skruekorvetten Dagmar
Den danske Flåde 1864, skruekorvetten Dagmar

Skruekorvetten Dagmar

Køllagt                        ?
Søsat                        1861
Længde                   52,83 meter
Bredde                       9,95 meter
Dybgang                   4,15 meter
Deplacement      1222 tons
Besætning               190
Indgået i flåden      ?
Udgået af flåden   1901

Bevæbning 1864:
14 stk. 30 punds kanoner
2 stk. 18 punds riflede kanoner
Under krigsudrustning og under kommando af kaptajnløjtnant G. F. V. Wrisberg

Skruefregatten Tordenskjold

Skruefregatten Tordenskjold

Køllagt                        ?
Søsat                         1852
Længde                   50,40 meter
Bredde                     12,86 meter
Dybgang                   5,38 meter
Deplacement         1453 tons
Besætning                  ?
Indgået i flåden     1854
Udgået af flåden   1872

Bevæbning 1864:
2 stk. 60-punds kanoner
14 stk. 30-punds kanoner
16 stk. 18-punds riflede kanoner

Tordenskjold var i 1864 under krigsberedskab og under kommando af orlogskaptajn C. M. Meinertz.

Panserskonnerten Esbern Snare

Panserskonnerten Esbern Snare

Køllagt                        ?
Søsat                            ?
Længde                  45,77 meter
Bredde                    7,92 meter
Dybgang                 3,32 meter
Deplacement        597 tons
Besætning              50
Indgået i flåden    1862
Udgået af flåden   1923
Bevæbning 1864     1 stk. 60-pund 88 centner kanon
2 stk. 5 3/4″ riflede kanoner
Bygget af: The Thames Shipbuilding Company, England
Skibet var i 1864 under krigsudrustning under kommando af kaptajnløjtnant J. C. Kraft
under kampene.

Panserbatteriet Rolf Krake

Panserbatteriet Rolf Krake

Køllagt                 ?
Søsat                        1863
Længde                  57,00 meter
Bredde                   11,60 meter
Dybgang                 3,50 meter
Deplacement        1360 tons
Besætning              141
Indgået i flåden     1863
Udgået af flåden   1907

Bevæbning 1864.
4 stk. 60-punds 88 Centner kanoner (2×2 – i to drejetårne)

Rolf Krake indgik i Østersøeskadren og deltog i slaget ved Dybbøl og forsvaret af Als.
Skibet havde under kampene orlogskaptajn H. P. Rothe som skibschef.
I 1863 bragte hjuldampskibet Geiser besætning, takkelads og øvrigt gods til det nybyggede
panserskib Rolf Krake i Glasgow.

Skruekorvetten Thor

Skruekorvetten Thor

Køllagt                        ?
Søsat                        1851
Længde                  50,22 meter
Bredde                    9,42 meter
Dybgang                 4,86 meter
Deplacement        803 tons
Besætning                ?
Indgået i flåden     1851
Udgået af flåden   1877

Bevæbning 1864:
14 stk. 30-punds kanoner

Under krigsudrustning og under kommando af kaptajnløjtnant A. R. Hedemann

Skruekorvetten Hejmdal

Skruekorvetten Hejmdal

Køllagt                    1853
Søsat                       1856
Længde                  51,80 meter
Bredde                   9,20 meter
Dybgang                4,70 meter
Deplacement        868 tons
Besætning              ?
Indgået i flåden    1857
Udgået af flåden   1886

Bevæbning 1864:
14 stk. 30-punds 40 centner kanoner
2 stk. 18-punds 40 centner riflede kanoner

Hejmdal var under krigsudrustning og deltog i kampen ved Helgoland 9. maj 1864.
Skibet var under kommando af kaptajnløjtnant S. Lund

Skruelinieskibet Skjold

Skruelinieskibet Skjold

Køllagt                      ?
Søsat                      1833
Længde                57,96
Bredde                  14,44
Dybgang                7,43
Deplacement      8,64 tons (1344 læster)
Besætning                ?
Indgået i flåden   1836
Udgået af flåden    1873

Bevæbning 1864.
30 stk. 30 punds kanoner
54 stk 18 punds kanoner

Skibet blev ombygget i 1858-60. Ovenstående tal er efter ombygningen.

Den danske flåde 1864 fik ikke samme betydning som under krigen 1848-1850.