Intakte bunkere på Pothøj

Der ligger ligger to intakte bunkere på Pothøj. Den ene er en intakt maskingeværbunker, og på en bakke tæt ved denne en næsten intakt stor observationsbunker.
Sidstnævnte mangler dog den store panserkasser, der er taget ud.

Billeder maskingeværbunker på Pothøj 2009

Observationsbunker på Pothøj 2010