Intakte bunkere på Pothøj

Der ligger ligger to intakte bunkere på Pothøj.

Den ene er en intakt flankeringsbunker beregnet til en 37 mm. revolverkanon.
På en bakke tæt ved denne en næsten intakt stor observationsbunker. Den mangler dog den store panserkasser, der er taget ud.

Billeder flankeringsbunker på Pothøj 2009

Observationsbunker på Pothøj 2010