Om siden

Om siden military-history-denmark.dk

Siden har tidligere været udgivet under navnet fortress-scandinavia.dk, men omhandler nu kun danske anlæg. 

Nyere dansk militærhistorie er fyldt med dramatiske perioder.

1800-tallet

 I 1800-tallet skulle vi både forholde os til et totalt militært nederlag og tabet af 2/5  af vores landareal og en del af vores mest ressourcestærke del af befolkningen,
 men også til alle de ulyksaligheder der gik forud.

 – Slaget på Rheden i 1802
 – Bombardementet af København og tabet af flåden i 1807
 – Statsbankerotten få år senere
 – Tabet af Norge i 1815

De to Slesvigske krige

Der var således god brug for succes, så da vi i 1. Slesvigske krig vandt en tvivlsom sejr over de Slesvig-Holstenske oprørere, blev dette udlagt som en stor
militær bedrift. Denne nationalromantiske eufori førte til nogle helt urealistiske forestillinger om landets militære formåen, og dermed var vejen banet for 2. Sles-
 vigske krig og det katastrofale nederlag i 1864.

 Københavns Befæstning

I lyset af Tysklands ekspansion og de dystre minder påbegyndtes i 1886 opførelsen af en befæstning omkring København. Byggeriet skete i årene 1886 til 1894,
 helt ude af politisk og demokratisk kontrol. Denne demokratiske krise løstes først med systemskiftet i 1901.
 Efter 1909 og i årene frem mod 1. verdenskrig udbyggedes den allerede forældede befæstning og havde sammen med indkaldelsen af sikringsstyrken i årene
 1914-18 en stor del af ansvaret for at Danmark forblev neutral.

Sikringsstilling Nord

Tyskland var efter indførelsen af den uindskrænkede ubådskrig ikke sikker på den danske neutralitet, og nærede samtidig en vis frygt for en engelsk angreb
 gennem Jylland. De opførte derfor i årene 1916-18 en stærk forsvarslinie på tværs af det  daværende Nordslesvig, som vi i dag kender som Sønderjylland.

 Den kolde krig

Mellem 1918 og 1940 førte Danmark en nedrustnings- og neutralitets politik, der ikke levnede plads til militære byggerier.
 Først i forbindelse med den kolde krig og medlemskabet af NATO bygges videreføres et tidligere tysk kystfort og der opføres 2 nye. Samtidig hermed lavede man en hel del faste militære installationer.

 Som truslen om den altødelæggende atomkrig aftog, blev mange militære anlæg forladt og sløjfet fra 1980’erne og frem til murens fald.