Intakte bunkere fra Gammel Torsbjerg batteri

De to intakte bunkere fra Gammel Torsbjerg batteri er de eneste rester, der findes af batteriet.
Det er en flankeringsbunker og en mandskabsbunker.
De øvrige dele af batteriet er forsvundet.

Resterne af to intakte bunkere fra Gammel Torsbjerg batteri 2009

Flankeringsbunker

Mandskabsbunker