Grave og mindesten på Dybbøl Banke

Der er både grave og mindesten på Dybbøl Banke.
Der er de store fællesgrave umiddelbart vest for det sted hvor skanserækken krydser Flensborgvej og tæt på skanse V. Herudover findes en enkelt fællesgrav i en lille lund med 3 mindesten et par hundrede meter inde på et græsareal syd for Flensborgvejen.
Bag skansen VII er der to gravsteder med henholdsvis 2 Preussiske og 12 danske faldne.

Herudover er det mindesten på stedet hvor vedkommende menes faldet.

De savnede kan muligt ligge i fællesgravene.

Billeder af grave og mindesten på Dybbøl Banke 2015 og 2016

Billeder af både mindesten og den samme faldnes gravsted.