Grave på Garnisons kirkegård og mindesten

Grave på Garnisons kirkegård og mindesten for samme officer på eller omring Dybbøl

Garnisons kirkegård har i århundeder været hærens kirkegård medens Holmens kirkegård var flådens.

Det var her de officererne, de højeste embedsmænd og kulturens elite blev begravet. Derfor findes der også her en del grave fra 1864. Primært officerer der hurtigt blev identificeret og hvor familien havde midlerne til hjemtransport.

Billeder af Grave på Garnisons kirkegård og mindesten på bl.a Dybbøl 2016 og 2017