Stevnsfortets O-rum

Stevnsfortets O-rum fulgte fortets symmetriske opbygning. Da fortet var bygget i to symestriske halvdele, var der derfor også oprindeligt to O-rum i henholdsvis syd og nord.

Da syd lukkes ned, flyttes O-rumsfunktionen til nord. Det blev senere til flåderadioen da fortet mistede sin betydning som fort.

Billeder fra fortets to O-rum