Rester af Zeppelinbasen i Tønder

Der findes en del rester af Zeppelinbasen i Tønder. Zeppelinbasen var underlagt marinen, og havde som sådan intet med Skringsstilling nord at gøre, bortset fra af stillingen selvfølgelig sikrede den mod nord.

Zeppelinbasen i Tønder var dog en betydelig del af den kejserlige tyske hærs tilstedeværelse i Sønderjylland (Nordslesvig) under 1. verdenskrig, hvorfor den medtages her.

Der er to intakte bygning på området. Flyhangaren, der blev restauretet i 2018/19 og varmecentralen.
Varmecentralen der også havde baderum. Et gitter foran et vindue indikerer at der også har været noget særligt herinde. Det kan have været arrest eller måske et lager man ikke umiddelbart skulle kunne komme ind til.

Fundamenter og andre rester af alle tre hangarer, Tobiad Tioni og Tosca,   er flotte og meget synlige når den vilde bevoksning er holdt nede. Man får virkelig en ide om størrelsen på en Zeppelin hangar.

Billeder af rester Zeppelinbasen i Tønder 2015

 

.