Nike Firing Area Sigerslev 2011

NIKE Firing Area Sigerslev 2011 rummer et lille udsnit af billeder af et, i store træk, intakt anlæg. Det er her muligt at få indtryk af en sådant anlæg.
På Gydevej findes den eneste indgang til Firing Area Sigerslev. Her fandtes hovedvagten, kantine og belægningsstuer.

Selve Firing Area var opdelt i tre afsnit
– Assembly Area hvor raketdelene blev modtaget og samlet
– Revetted Area hvor der var påfyldning af brændstof
– Launcher Area Afskydningsområdet

Billeder fra Nike Firing Area Sigerslev 2011

Belægning
Assembly Area
Revetted Area

Launcher Area

 

Private fotos fra Sigerslev