Langelandsfortets artilleri

Langelandsfortets artilleri bestod af  4 stk. kanoner 150 mm P.K.L. L/55 Model M/1930. Den originale betegnelse var 15 cm S.K. C/28 L/55. Det er kanoner vi overtog fra tyskerne efter besættelsen.

De er opstillet i en halvkreds vendende mod øst. Under selve affutagen fandtes ammunitions- og mandskabsrum. Som resten af de underjordiske anlæg var anlæggene sikret mod gasangreb med overtryk og gasfiltre.

Under selve kanonerne fandtes ammunitions- og mandskabsrum. Som resten af de underjordiske anlæg var anlæggene sikret mod gasangreb med overtryk og gasfiltre.

Til at lede ilden fra fortet var der en ildledercentral. Også denne befandt sig i en underjordisk bunker.

Billeder af Langelandsfortets artilleri

Ildledercentralen

15 cm. kanonerne

Kanonbunkeren

Mandskabsrum pjece 1