Grave og mindesten på Brodersby kirkegård

Der er både Preussiske og danske grave og mindesten på Brodersby kirkegård i Holsten.  Det er dræbte fra Mysunde.  De fleste andre døde fra Mysunde ligger i en umærket fællesgrav på Kosel kirkegård.

Billeder af Grave på Brodersby kirkegård 2016