Grave og mindesten på Arnkil

Der er en del grave og mindesten på Arnkil, hvor landgang bl.a. fandt sted 29. juni 1864.
Et af de mest afgørende landingssteder i forbindelse med Preussernes overgang fra 29. juni var Arnkil
Overgangen skete over ca. 400 meter vand fra Sotrup Skov. Der er en del mindesten på stedet og en enkelt grav i området