Bangsbofortets luftværn

Bangsbofortets luftværn bestod oprindeligt af nogle 105 mm og nogle 37 mm luftværnskanoner tyskerne efterlod i 1945.
Sammen med fortet overtog Kystdefensionen også nogle 37 mm. FLAK-kanon fra tyskerne.
Disse blev flyttet til andre steder i Danmark, men man beholdt en enkelt  på Bangsbo ligesom man bibeholdt den bunker der hørte til luftværnet.

I forbindelse med Danmarks indtræden i NATO og Marshall-hjælpen, fik Danmark en del 40 mm. luftværnskanoner. Der blev opstillet 2 batterier med hver tre kanoner på Bangsbo, et søndre og et nordre batteri. Disse blev opstillet sammen med de fire 105 mm. kanoner der blev overtaget efter besættelsen. Denne kombination af tyske 105 mm. kanoner og moderne 40 mm. Bofors kanoner skete flere steder, f.eks. også på Flakfortet.
Det søndre batteri og briskene fra 105 mm. luftværnsbatteriet ligger i dag på det nuværende militære område.

Blileder af Bangsbofortets luftværn.