Bangsbofortets luftværn

Bangsbofortets luftværn bestod oprindeligt af nogle 105 mm og nogle 37 mm luftværnskanoner tyskerne efterlod i 1945.
Disse blev flyttet til andre steder i Danmark, men man beholdt en 37 mm kanon.
Man beholdt også den bunker der hørte til luftværnet.

Efterfølgende blev der, som så mange andre steder, opstillet 40 mm luftværnskanoner.

Blileder af Bangsbofortets luftværn.