Bangsbofortets artilleri

Bangsbofortets artilleri bestod af tre kasematter , hver med en 15 cm. kanon.
Herudover var en fjerde brisk, åben  uden kasemat.
Herudover var der en række bunkere  opdelt i en flere rum. Skytsrum, magasiner og rum til besætningen.

Kanonerne var 15 cm. L/45 hurtigskydende pjecer produceret af Bofors i Sverige i 1922. De er fremstillet efter tegninger og med stål fra Krupp i Essen, Tyskland.
Efter indskydningen blev kasematbunkeren støbt omkring kanonen, der med sine 18 tons ikke kunne placeres i en færdig bunker.
Kanonerne kom fra det danske kystpanserskib Niels Juel, det blev sænket af sin egen besætning.

Fra indgangen kom man ind i granatmagasinet. Til højre i dette lå der et lille rum der dels var magasin til granaternes brandrør. Dette var samtidig indrettet som nærsikringsrum. Ved siden af grantmagasinet lå ladningsmagasinet. I forbindelse med dette lå også et nærkamprum.
Fra hvert magasin førte en skinne ind i skytsrummet, hvorpå ladning og granat hver for sig kunne bringes ind til kanonen.

Billeder af Bangsbofortets artilleri.