Bangsbofortets artilleri

Bangsbofortets artilleri bestod af tre kasematter , hver med en 15 cm. kanon.
Herudover var en fjerde brisk, åben  uden kasemat.

I forbindelse med kasematterne fandtes en række bunkere  opdelt i en flere rum. Skytsrum, magasiner og rum til besætningen.

Kanonerne var 15 cm. L/45 hurtigskydende pjecer produceret af Bofors i Sverige i 1922. De er fremstillet efter tegninger og med stål fra Krupp i Essen, Tyskland. Kanonerne var indkøbt til det danske kystpanserskib Niels Juel, det blev sænket af sin egen besætning.
Efter indskydningen blev kasematbunkeren støbt omkring kanonen, der med sine 18 tons ikke kunne placeres i en færdig bunker.

Fra indgangen kom man ind i granatmagasinet. Til højre i dette lå der et lille rum der dels var magasin til granaternes brandrør. Dette var samtidig indrettet som nærsikringsrum. Ved siden af grantmagasinet lå ladningsmagasinet. I forbindelse med dette lå også et nærkamprum.
Fra hvert magasin førte en skinne ind i skytsrummet, hvorpå ladning og granat hver for sig kunne bringes ind til kanonen.

Billeder af Bangsbofortets artilleri.