Sikringsstilling Nord

Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) blev opført i det nuværende Sønderjylland i årene 1916-1918 af den tyske hær.

Tysklande bliver stor flådemagt.

Tyskland var med ødelæggelsen af den ruassiske østersøflåde i toshima-strædet under den russisk-japanske krig i 1904 blevet den største flådemagt i Østersøen.
Den vigtigste flåde havn i Østersøen var Kiel, der her lå relativt beskyttet mod eventuelle angreb fra den engelske Home Fleet. Herudover havde tyskerne betydelige dele af deres Højsøflåde i  havne på Nordsøkysten.

De næste 15 år op mod 1. verdenskrig førte Tyskland et nærmest hysterisk maritimt våbenkapløb med England. Skibene kunne ikke blive store nok, kanoner ikke store nok og der kunne ikke monteres nok af dem på skibene.

Det var et kapløb iværksat af Admiral Tirpitz og et kapløb Tyskland dybest set ikke havde ressourcer til.
Der var da heller ikke megen gavn af den.

Jyllandsslaget

Efter Jyllandsslaget, som begge hævdede var en sejr, trak Højsøflåden tilbage til Nordsøhavnene og Kiel for aldrig at stå til søs igen.

I mellemtiden havde man satset stort på U-bådsvåbnet, der havde stor succes i Atlanten. De kunne dog kun genere den civile trafik med forsyninger, meden Home Fleet blokerede de tyske havne.

Dette fik 1 1916 den tyske regering og overkommando til at erklære uindskrænket U-baadskrig.
Dette betød at alle skibe, neutrale eller fra krigsførende nationer, blev sænket på mistanke om krigsvigtig last.

Tysk utryghed

Ved beslutningen var man utryg for de to neutrale søfartsnationer Holland og Danmark. De grænsede op begge op mod Tyskland.
Trådte de på grund af ubådskrigen ind i krigen på engelsk side, ville de udgøre nogle ubehagelige flanker.
Man mente dog ikke i den tyske krigsledelse at det ville ske.

Man var mere nervøs for amerikansk indtræden i krigen, men var så desperat for at stoppe forsyningerne til England at man var parat til at løbe risikoen.

Angreb nordfra ?

Danmark, der lå kun 100 km. Nord for flådebasen i Kiel, vakte dog hærledelsens bekymring. Der havde på et tidspunkt værer ubekræftede forlydender om at England havde planlagt landsætning af 100.000 ved Esbjerg, lige nord for den daværende grænse. Herfra skulle de rykke frem mod Kiel og videre sydpå med Berlin, muligt endda støttet af den danske hær.

Dette førte til at Tyskland i 1916 påbegyndte bygning af en særdeles kraftig befæstning tværs over Jylland
noget sydligere end den daværende Dansk-Tyske Grænse, Sikringsstilling Nord.

Stillingen starter mod øst ved Sliv Sø mellem Haderslev og Åbenrå og løber via Toftlund og Skærbær ud til kysten ved Rømø.

Over 900 støbte anlæg, skyttegrave, pigtrådslinier lette, middeltunge og tunge kanonbatterier.

Stillingen blev aldrig bemandet, men styrkerne var udpeget ligesom der var udpeget styrker til at gå i aktion ved den Hollandske grænse hvis nødvendigt.