Nyere Dansk Militærhistorie 1848 – 1990

Nyere dansk militærhistorie rummer mange både interessante perioder og har efterladt mange spændende rester og bygningsværker.

Nyere Dansk Militærhistorie. Det engelske bombardement i 1807

Bombardementet 1807

Det 19.århundrede blev katastrofalt for Danmark. Fra den engelske ødelæggelse af flåden og opgivelse af den danske neutralitet i 1801 og det efterfølgende terror-bombardement af København  og bortførelse af den næsten helt aftaklede flåde i 1807 satte dybe spor. På kort sigt medførte det en næsten umulig opgave med at drive søhandel med bl.a. Norge, da vi intet havde at beskytte fragtskibene med medens Napoleonskrigene rasede.
På langt sigt dannede tabet af flåden indirekte grundlag for statsbankerotten i 1812 og det efterfølgende tab af Norge i 1815.

De Slesvigske krige
Nyere Dansk Militærhistorie. Hæren vender sejrrig hjem 1850

Hæren vender hjem 1850

Der kom nogle glade dage i 1850 hvor man jublede over sejren over en dårligt udrustet oprørshær. Ikke desto mindre blomstrede nationalromantikken i de dage. Vi var ovenpå på igen, men sejren skulle vise sig at være tvivlsom. Treårskrigen løste ingen at de gnidninger der var omkring hertugdømmerne.
Treårskrigen hensatte imidlertid Danmark i en euforisk tro på egne militære evner. Dette blev klogt udnyttet af Bismarck, og det totale nederlag ved Dybbøl i 1864 blev en realitet.
Det nationale mismod der fulgte de næste 60 år samt de synlige spor i landskabet det efterlod satte sine spor. eller brugt, og som nåede både at glide ud af historien og blive genfundet.

Københavns Befæstning
Nyere Dansk Militærhistorie. Bagsværd Fort i Københavns Befæstning

Bagsværd Fort

Da Danmark nu nåede erkendelsen af at vi manglede et effektivt forsvar, tog man fat på opførelsen af Københavns Befæstning i årene 1886 til 1894. Dette skete uden parlamentarisk godkendelse og uden parlamentariske politiske bevillinger hvilket medførte en årelang både politisk og folkelig splittelse.
I dag ligger befæstningen som et utroligt spændende og velbevaret anlæg rundt om hovedstaden.

Det 20. århundrede
Nyere Dansk Militærhistorie. Bangsbo Fort fra den kolde krig

Bangsbo Fort.

Første verdenskrigs tyske byggeri af en befæstningslinie med over 900 anlæg tværs over Sønderjylland, der aldrig blev bemandet. 5 års tysk besættelse og 4 år efter freden, dansk  medlemskab af NATO, indledningen af den kolde krig og opførelsen af mange store og små militære anlæg, hvoraf mange kan ses endnu.

Alt i alt er perioden nok de mest dramatiske 125 år i dansk militærhistorie.