Tegninger af Dybbøl skanser

Der findes en del tegninger af Dybbøl skanser.  De her viste er de originale.

Kort over Dybbøl-stillingen

Dybbølstillingen

 

 

Dybbøl stillingen lå i en halvcirkel fra Vemmingbund og tværs over Sundeved til Alssund. Den bestod af 10 skanser (redouter og lynetter).

 

Man må ikke forveksle de store anlæg man kan se på Dybbøl med de relativt små danske skanser.
De ret man kan se i dag er resterne af de tyske anlæg der blev anlagt ovenpå de danske i efteråret 1864.

Festung Sonderburg-Dyppel