Stevnsfortets tunneler

Stevnsfortets tunneler er bygget 18 meter under jordoverfladen. De udgør med det ca. 1,8 kilometer lange tunnelsystem der udgør fortet.
Det er bygget som to symmetriske halvdele, spejlet om en øst/vestgående akse. Dette betyder at der var en nordlig og sydlig del.

Syd blev lukket ned i 1980’erne, da Stevnsfortets opgaver ændrede sig til primært overvågning.
Blandt andet flyttede operationsrummet ikke med til nord, men forblev med dets udstyr i syd.
Da Langelandsfortets museum åbnede, og der ikke var planer om bevaring af stevnsfortet, fik Langeland  plotterbordet.

Billederne af Stevnsfortets tunneler er fra både den nordlige og den lukkede sydlige. De er taget i 2009.

Syd

Nord