Stevnsfortets 15 cm artilleri

Stevnsfortets 15 cm artilleri består af to pjecer. Det er  marine kanoner, 15 cm.  mellemskyts fra den tyske krydser Gneissenau.
Det meste af en moderne skibskanon befinder sig under dæk, men mulighed for med elevatorer at bringe ammunitionen op til kanonen og betjeningsmandskabet.
På marinemaner er elevatoren til pjecens to kanoner mærker med grøn (styrbord) og rød (bagbord)

Stevnsfortets 15 cm artilleri, Pjece 1 nord

Pjece 2 syd