Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord

Sikringsstillingen Nord er en befæstningslinje anlagt af det tyske militær under Første Verdenskrig i perioden 1916-18 som sikring mod et angreb fra nord. Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk. Den bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum, i alt omkring 800 bunkers.

Efter Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920 blev de fleste af bunkerne sprængt. En del er dog bevaret, og det er støtteforeningens formål at informere og værne om bunkerne, sørge for at de er tilgængelige, samt at fortsætte ægteparret Scott Hansens undersøgelse og kortlægning af stillingen.

Bliv medlem af Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord – klik HER

Åbent hus i Støtteforeningens lokaler den første torsdag i hver måned klokken 19 til 21.30
Se mere – klik HER

Menu
Introduktion
Formidlingscenter
Guidede ture
Stillingen i dag
Medlemskab
Kontakt
Bøger
Links

Der er bevaret omkring 70 intakte og sprængte anlæg, og henved 30 af dem er umiddelbart tilgængelige. De tilgængelige anlæg er markeret på nedenstående kort, samt den forreste skyttegravs omtrentlige forløb.

Klik her for at se sikringsstillingens forløb tværs over Sønderjylland.