Resterne af Strandelhjørn batteri

Resterne af Strandelhjørn batteri omfatter udover de sprængte rester omkring batterigraven to intakte ammunitionsbunkere.
Strandelhjørn var armeret med en 24. cm marinekanon. Langsbatterigraven lå ammunitionsbunkere, kommandobunker og to ammunitionsmagasiner.

Strandelhjørn Batteri, magasin

Strandelhjørn 1921

 

Batteriet er samlet og man får et meget godt indtryk af det.
En trampesti fører til batteriet fra Tyrholmvej.

 

 

Billeder af rester af Strandelhjørn batteri 2011 og 2018