Mysunde efter krigen

Der er ikke så meget af skanserne tilbage, og Mysunde efter krigen  har ikke mange rester af den.
Der er “bombehusene”, der står med deres indmurede kanonkugler og initialerne “JM” til minde om den lokale godsejer, Julie Milord, der hjalp økonomisk ved genopbygningen af Mysunde efter krigen.

Herudover er der et Preussisk miondesmærke på resterne af en af de danske skanser.

Gravstederne efter Mysunde er på Kosel kirkegård.
De fleste faldne danskere er lagt i en umærket grav på Kosel kirkegård, vest for kirketårnet. Der findes en skitse af begravelsen.
De faldne Preussere er begravet i en fællesgrav med mindeplade omkring samme sted.

Julie Milord ligger ligeledes begravet på Kosel kirkegård.