Langelandsfortets to maskincentraler

Langelandsfortets to maskincentraler i henholdsvis den nordlige og den sydlige del. De skulle med deres dieselmotorer og generatorer sikre strømforsyningen til fortet. 

Motorerne er to B&W 56 hk dieselmotorer der hver trak en Thrige-Titan 380 V generator. Den  tredie motor er en amerikansk generatorenhed, UD 24. Dieselmotordelen er af fabrikat International Harvester.
Kun den sydlige maskincentral er tilgængelig, idet den nordlige er indrettet som radarstation for farvandsovervågningen. 

I forbindelse med maskincentralen lå en maskingeværstilling til nærforsvar. Man kom op til den ad en trappe ved indgangen til maskincentralen.  Den var bevæbnet med et 7.62 mm. maskingevær M/62. Denne stilling suppleredes med skyttehuller i området.

Til brug for fortets besætning, der i krigstilfælde ville være langt over de 400, var oplagret våben i håndvåbenmagasinet.

Billeder af

Langelandsfortets to maskincentraler