Langelandsfortets operationscentral

Langelandsfortets operationscentral skulle styre og koordinere fortets indsats fandtes operationscentralen. Her tilgik alle informationer fra observationsposter, radar og ildledelse. Samtidig var operationscentralen i forbindelse med det øvrige kystforsvar samt foresatte myndigheder.
Plotterbordet kommer fra Stevnsfortet. Det blev flyttet inden nogen havde tænkt på Stevnsfortet som museum.

Billeder fra operationscentralen 2011-2012