Intakte bunkere i Andholm batteri

De tre intakte bunkere i Andholm batteri er de eneste der hørte til batteriet. De er særdeles velbevarede
Andholm er det er det eneste af sikringsstillingens svære batterier, der ikke er beskadiget af sprængninger.

Forklaringen på dette er, at det ligger på privat grund og ejeren modsatte sig sprængning. Han mente det skulle stå som mindesmærke.
Andholm er, med sine to mandskabsrum og ene magasin, ikke et større batterianlæg. Havde det været mere udbygget og klar til brug, var det formentlig blevet sprængt, uanset hvad ejeren mente.

Billeder af de Intakte bunkere i Andholm batteri 2009 og 2014

Mandskabsbunker 1

Mnadskabsbunker 2

Ammunitionsbunker

Billeder af Andholm batteri fra 1981