I natten klam og kold

I natten klam og kold fra 1849, beskriver Fredericia før og under udfaldet fra Fredericia 1849.
Den er næsten lige så berømt som Fabers Dengang jeg drog afsted fra 1848.


                                                                               
I natten klam og kold

Melodi: E. Horneman 1849 – Tekst: Adolph Recke 1849

I natten klam og kold
bag Fredericia vold
forventningsfuld og tavs står danerhæren bold;
på gaden er strø’t halm,
man hører fjendens malm,
der tordner gennem byen og gør luften kvalm.
Soldatens hjerte banker, han ved jo, han skal frem,
han beder til Vorherre, han tænker på sit hjem.
Da lyder Bülows bud:
“Soldater, vi skal ud!
Så kæmper nu for kongen og vort land med Gud!”
Hvor har vi fjendens trop?
Nu skal vi lyse op.
Giv fyr! – Ryg ræven ud af hulen i galop.
Rekrutter, som i dag
er første gang i slag,
følg med os! Bryd jer ikke om kartovens brag.
Ryd op i fjendens skanser! Sæt stålet for hans bryst!
Men beder han om nåde, så lyd dit hjertes røst,
og giv ham kun pardon
men skulle den person
bedrage dig – så send ham blot en skarp patron.
Hvad hjælper bajonet,
den tages ej så let,
den skanse hist, som palisader kranser tæt.
Læg dine skuldre til,
så har vi vundet spil,
den vej jeg må, men ak, den dog ej lykkes vil.
Hvi standser I, soldater, er eders mod da brudt?
Hr. løjtenant, ak nej, men – man siger, Rye er skudt.
Så stormer vi på ny,
trods sabelhug og bly!
Se, nu er skansen vor – og vi har hævnet Rye!
Se, fjenden er på flugt,han løber lige lukt
i Randsfjord ud og drukner i den dybe bugt.
En skare fløj mod nord,
men størsteparten for
ad Erritsø og efterlod et dækket bord.
Vi gav ham netop tid at få bankekødet med,
men laurbærblade mangled – han kom så fort af sted;
hans hele skyts og tros,
vi førte hjem med os,
og viste ham, at sådan kan de danske slås.