Grave på Holmens kirkegård

Der er enkelte grave og mindesten på  Holmens kirkegård i København.
Den har i århundreder været for flåden hvad garnisons kirkegård har været for hæren.

Det var her søofficererne, de højeste embedsmænd og eliten blev begravet. Da tabene til søs tit blev begravet fremmede steder i fællesgrave, findes der ikke mange grave fra 1864.