Grave og mindesten på Varnæs kirkegård

Der er nogle få grave og mindesten på Varnæs kirkegård.

2 fællesgrave uden tids- eller stedsangivelse. De kan antages at være døde far et lazaret som den sidste.