Grave og mindesten på Dybbøl Kirkegård

Der er i sagens natur en del grave og mindesten på Dybbøl Kirkegård.
De fleste danske er faldet under forpostfægtningerne, medens de faldne Preussere både er fra forpostfægtningerne og fra stormen 18. april.