Grave og mindesten på Broager Kirkegård

Der en mange både grave og mindesten på Broager Kirkegård. Der er primært Preussiske grave, da Broager under stormen på Dybbøl 18. april 1864 på på Preussisk område. Dog ligger der også danskere, primært soldater der døde på det Preussiske lazaret.
På Broager ligger bl.a. den senere så berømte Karl Klinke i en fælles grav med 8 andre preussere.
Mindestenen over Karl Klinke er først opsat senere, i takt med han blev udnævnt til helt.

Billeder af grave og mindesten på Broager kirkegård